Doświadczenie oraz kompetencje poparte wiedzą,
to podstawa która zapewni Tobie lub Twojej firmie
pewną i skuteczną opiekę prawną.

Zakres usług

Wsparcie prawne osób fizycznych

oraz

obsługa prawna firm

adw. Magdalena Jucha

studiowałam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie 2001-2002 ukończyłam Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziale Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie Prawa i Gospodarki oraz Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2011 r. zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuję się w sprawach gospodarczych, rodzinnych, cywilnych, a także w sprawach karnych. Jako mediator jestem członkiem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do Klienta i osobisty udział adwokata w prowadzeniu zleconej sprawy. W swojej działaności skupiam się obsłudze z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa gospodarczego, rodzinnego, a także karnego (również w zakresie karnego wykonawczego). Udzielam porad prawnych, sporządzam opinie prawne, opracowuję projekty umów, ugód i innych aktów prawnych, a także sporządzam pisma procesowe – pozwy, wnioski, skargi, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne. Na życzenie Klienta mogę uczestniczyć lub zastępować Klienta w negocjacjach handlowych lub mediacjach.

Zakres usług

 • Prawo cywilne

  W ramach prawa rodzinnego prowadzi sprawy o rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dziećmi, dotyczące władzy rodzicielskiej, podziału majątku małżeńskiego, zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej. Reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz na etapie przedsądowym, prowadząc postępowanie mediacyjne lub reprezentując strony w postępowaniu mediacyjnym.
 • Prawo karne

  Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego. Reprezentuje klientów we wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych. Występuje w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
 • Mediacja

  Jako mediator wpisany na listę stałych Mediatorów Sądowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz na listę Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie prowadzę mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczę pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przy udziale mediatorów, będących jednocześnie adwokatami. Czytaj więcej o mediacjach.
Cennik

Koszty reprezentacji Klienta przed Sądem

Koszty reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach cywilnych uzależnione są od wartości dochodzonego roszczenia. Przy jego ustalaniu brany jest pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Pomocniczo przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się przepisy ROZPORZĄDZENIa MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ADWOKACKIE z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800)

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1 500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3 600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5 400 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 2 000 000 zł10 800 zł
 • powyżej 2 000 000 zł – 5 000 000 zł15 000 zł
 • powyżej 5 000 000 zł25 000 zł

1. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;
 • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;
 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 7 200 zł
 • powyżej 2 000 000 zł – 5 000 000 zł – 15 000 zł
 • powyżej 5 000 000 zł -25 000 zł

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.
Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
 • przysposobienie – 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 720 zł
 • podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka120 zł

Do każdej stawki doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

W sprawach karnych oraz rozwodowych, a także w sprawach o podział majątku dorobkowego małżonków stawki określane są indywidualnie, w oparciu o przewidywany nakład pracy adwokata i stopień skomplikowania sprawy. Koszty prowadzenia sprawy są każdorazowo uzgadniane z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy.

Płatność

Honorarium adwokackie jest płatne z góry – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).

W przypadku powierzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza Trzebnicą lub Wrocławiem, należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do siedziby danego organu, stosownie do treści przepisów normujących zwrot kosztów dojazdów pracowników w ramach tzw. delegacji.

Wiedza i kompetencje

 • Wydział Prawa i Administracji

  Uniwersytet Wrocławski

 • Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej

  Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Adm.

 • Fundusze

  Strukturalne UE

  Uniwersytet Wrocławski Wydział Politologii

 • Specjalistyczny kurs języka angielskiego

  LEGAL English

 • Certyfikat

  Mediatora

  Centrum Mediacyjne w Warszawie

Potrzebujesz porady lub masz pytanie?

Dane kontaktowe

Magdalena Jucha

kancelaria@magdalena-jucha.pl
mediacje@magdalena-jucha.pl

+48 600 202 203 lub (71) 310 56 62

ul. Daszyńskiego 67/3

55-100 Trzebnica

NIP: 8951600643

Regon: 932805400

Centrum Mediacyjne Naczelnej Rady Adwokackiej

Projekt i wdrożenie: Okinet

Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Rozumiem. Nie pokazuj tego.